1A

У оквиру овог студијског модула, студенти се упознавају са основама различитих технологија у преради хране, стицање знања и вештина неопходних за креирање јединствених и иновативних прехрамбених производа и побољшање квалитета и безбедности хране и оспособљавање за организовање, вођење и унапређење процеса производње прехрамбених производа.

МОДУЛИ