Технолошки факултет у Лесковцу уписаће у прву годину основних академских студија, у другом уписном року, укупно 76 студента, као и 1 студента са инвалидитетом, 1 студента припадника ромске националности и 1 студента држављанина Републике Србије који је у школској 2018/19. години завршио средњу школу у иностранству, чије студије се финансирају из буџета Републике Србије, на следећим студијским програмима:

ХЕМИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ - 34 студената:
Фармацеутско-козметичко инжењерство
Еколошко инжењерство
Органска хемијска технологија и полимерно инжењерство

ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА - 31 студената:
Прехрамбена технологија
Биотехнологија 

ТЕКСТИЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ: - 11 студената
Текстилно инжењерство
Индустријски дизајн текстилних производа

Школарина за самофинансирајуће студенте је 45.000 дин.,а за студенте стране држављане износи 1.100 евра.

Google Maps  - Локација Факултета  

 

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК траје од 02. до 11. септембра 2019. године и то:

- пријављивање кандидата 02, 03. и 04. септембра 2019. године од 9 - 14 сати,
-пријављивање кандидата 02, 03. и 04. септембра 2019. године од 9 - 14 сати,
-полагање пријемног испита:
-06. септембра 2019. године у 10,00 сати – ЦРТАЊЕ, Математика, Физика или Хемија
-06. септембра 2019. године у 14,00 сати - објављивање ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ
-9. септембра 2019. године у 8 сати - објављивање КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ
-9. и 10. септембра 2019. године од 9,00 - 12,00 сати - упис кандидата
-10. септембра 2019. године од 13,00 - 14,00 сати - упис кандидата који су положили пријемни испит али су испод дозвољеног броја по коначној ранг листи за студијски програм за који су конкурисали (промена студијског програма)
-11. септембра 2019. године од 9,00 - 12,00 сати - пријављивање кандидата који су положили пријемни испит из Математике, Физике, Хемије или Цртања (за студијско подручје Индустријски дизајн текстилних производа) на другом факултету (уз потврду факултета о положеном пријемном испиту и броју освојених бодова)
-11. септембра 2019. године у 13,00 сати - објављивање КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ за кандидате који су положили пријемни испит на другом факултету
-11. септембра 2019. године од 13,00 - 15,00 сати - упис кандидата

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs

8
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА
21
ЛАБОРАТОРИЈА