09.01.2020
Извештај Комисије о пријављеним кандидатима на Конкурс за избор сарадника,у звање асистент за ужу научну област Механичка технологија текстила

20.12.2019
Конкурс за стицање звања и заснивање радног односа сарадника за ужу научну област Механичка технологија текстила, један извршилац са пуним радним временом у звање асистент.

12.10.2018
Извештај Комисије о пријављеним кандидатима на Конкурс за избор сарадника,у звање асистент за ужу научну област Машинско инжењерство

08.10.2018
Извештај Комисије о пријављеним кандидатима на Конкурс за избор сарадника, један извршилац са пуним радним временом у звање асистент за ужу научну област Прехрамбена технологија  и биотехнологија.

03.10.2018
Извештај Комисије о пријављеним кандидатима на Конкурс за стицање звања и заснивање радног односа сарадника за ужу научну област Хемиско инжењерство.

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs

8
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

13th Symposium

sym 1smanj






22
ЛАБОРАТОРИЈЕ