07.12.208
Конкурс за стицање звања и заснивање радног односа наставника
1. За ужу научну област Прехрамбене технологије и биотехнологија, један извршилац са пуним радним временом у звање доцент или ванредни професор
2. За ужу научну област Хемија и хемијске технологије, један извршилац са пуним радним временом у звање доцент или ванредни професор
3. За ужу научну област Енглески језик, један извршилац са 40% радног времена у звање наставник страног језика

22.10.2018
Конкурс за стицање звања и заснивање радног односа наставника за ужу научну област Хемија и хемијске технологије у звању доцент према конкурсу објављеног 17.07.2018.год.

18.09.2018
Конкурс за стицање звања и заснивање радног односа сарадника
За ужу научну област Машинско инжењерство, један извршилац са пуним радним временом у звање асистент
За ужу научну област Хемијско инжењерство, један извршилац са пуним радним временом у звање асистент
За ужу научну област Прехрамбене технологије и биотехнологија, један извршилац са пуним радним временом у звање асистент

14.08.2018
Извештај Комисије о пријављеним кандидатима на Конкурс за избор једног наставника са пуним радним временом у звање доцент за ужу научну област Хемија и хемијске технологије према конкурсу објављеног 14.06.2018.год.

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима на Конкурс за избор једног наставника са пуним радним временом у звање доцент за ужу научну област Хемија и хемијске технологије према конкурсу објављеног 19.06.2018.год.

03.08.2018
Извештај Комисије о пријављеним кандидатима на Конкурс за избор једног наставника са пуним радним временом у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Физика.

23.07.2018
Извештај Комисије о пријављеним кандидатима на Конкурс за стицање звања и заснивање радног односа наставника у звање доцент  или ванредни професор за ужу научну област Хемија и хемијске технологије  у звање доцент  или ванредни професор.

17.07.2018
Конкурс за стицање звања и заснивање радног односа наставника - за ужу научну област Хемија и хемијске технологије, један извршилац са пуним радним временом, у звање доцент 

17.07.2018
Извештај Комисије о пријављеним кандидатима на Конкурс за стицање звања и заснивање радног односа наставника у звање доцент за ужу научну област  Индустријски менаџмент.

17.07.2018
Извештај Комисије о пријављеним кандидатима на Конкурс за стицање звања и заснивање радног односа наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Прехрамбене технологије и биотехнологија

19.06.2018
Конкурс за стицање звања и заснивање радног односа наставника - за ужу научну област Хемија и хемијске технологије, један извршилац са пуним радним временом, у звање доцент 
Конкурс  за стицање звања и заснивање радног односа наставника за ужу научну област Хемија и хемијске технологије један извршилац са пуним радним временом, у звању доцент

14.06.2018
Конкурс  за стицање звања и заснивање радног односа наставника за ужу научну област Хемија и хемијске технологије један извршилац са пуним радним временом, у звању доцент

 01.06.2018
Конкурс за стицање звања и заснивање радног односа наставника

1. За ужу научну област Прехрамбене технологије и биотехнологија, један извршилац са пуним радним временом у звање доцент или ванредни професор
2. За ужу научну област Физика, један извршилац са пуним радним временом у звање доцент или ванредни професор3. За ужу научну област Индустријски менаџмент, један извршилац са пуним радним временом у звање доцент или ванредни професор4. За ужу научну област Хемија и хемијске технологије, један извршилац са пуним радним временом у звање доцент или ванредни професор

22.05.2018
Извештај Комисије о пријављеним кандидатима на Конкурс за стицање звања и заснивање радног односа наставника у звање доцент за ужу научну област Прехрамбене технологије и  биотехнологија.

10.05.2018
Извештај Комисије о пријављеним кандидатима на Конкурс за стицање звања и заснивање радног односа наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Хемијско инжењерство

27.04.2018.
Извештај Комисије о пријављеним кандидатима на Конкурс за стицање звања и заснивање радног односа наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Хемија и Хемијске технологије

24.04.2018.
- Извештај Комисије о пријављеним кандидатима на Конкурс за стицање звања и заснивање радног односа наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Хемијско инжењерство

15.03.2018
Конкурс за стицање звања и заснивање радног односа наставника - за ужу научну област Прехрамбене технологије и биотехнологија, један извршилац са пуним радним временом, у звање доцент

08.03.2018
Конкурс за стицање звања и заснивање радног односа наставника за ужу научну област Хемијско инжењерство, један извршилац са пуним радним временом, у звање ванредни или редовни професор

07.03.2018
Конкурс  за стицање звања и заснивање радног односа наставника за ужу научну област Хемијско инжињерство један извршилац са пуним радним временом, у звању ванредни или редовни професор
Конкурс  за стицање звања и заснивање радног односа наставника за ужу научну област Хемија и хемијске технологије један извршилац са пуним радним временом, у звању ванредни или редовни професор

 

 

 

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs

Видео презентација

pogledaj video                 

Symposium

13symp

                                                     

Наш факултет на друштвеним мрежама:

fb button wiki button

           Untitled 1