06.03.2020
Извештај Комисије за оцену испуњености услова за стицање истраживачког звања истраживач сарадник кандидата  Марија Кодрић у области Техничко - технолошких наука.

24.01.2020
Извештај Комисије за оцену испуњености услова за стицање научног звања научни сарадник кандидата др Ана Динић у области Техничко - технолошких наука.

09.01.2020
Извештај за избор у истраживачко звање истраживач - сарадник кандидата Ивана Љ. Гајић магистар фармације

25.06.2019
Извештај Комисије за оцену испуњености услова за стицање научног звања научни сарадник кандидата др Драган Ђорђић у области Техничко - технолошких наука.

08.04.2019
Извештај Комисије за оцену испуњености услова за стицање научног звања научни сарадник кандидата др Марија Миладиновић у области Техничко - технолошких наука.

08.04.2019
Извештај Комисије за оцену испуњености услова за стицање научног звања научни сарадник кандидата др Драган З. Тротер у области Техничко - технолошких наука.

09.11.2018
Извештај Комисије за оцену испуњености услова за стицање научног звања научни сарадник кандидата др Душице П. Илић у области Техничко - технолошких наука.

02.10.2018
Извештај Комисије за оцену испуњености услова за стицање научног звања научни сарадник кандидата др Слободана Глишића у области Техничко-технолошких наука

18.04.2018
Извештај Комисије за оцену испуњености услова за избор у истраживачко звање истраживач-приправник кандидата Маје Урошевић у области Техничко-технолошких наука

18.04.2018
Извештај Комисије за оцену испуњености услова за избор у истраживачко звање истраживач-приправник кандидата Биљане Ђорђевић у области Техничко-технолошких наука

17.04.2018
Извештај комисије за оцену испуњености услова за избор у истраживачко звање истраживач - приправник кандидата Сандре Стаменковић Стојановић у области биотехничких наука

17.04.2018
Извештај комисије за оцену испуњености услова за избор у истраживачко звање истраживач - приправник кандидата Јелене Митровић у области биотехничких наука

02.02.2018
Извештај о испуњености услова за стицање научног звања  научни сарадник кандидата др  Јована Ћирића, у области Техничко-технолошких наука

26.01.2018
Извештај Комисије за оцену испуњености услова за избор у истраживачко звање истраживач-сарадник кандидата Радице Ничић, у области Техничко-технолошких наука

 

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs

8
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

13th Symposium

sym 1smanj


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ